Contributie 2019

Graag maken we jullie attent op het betalen van de contributie voor 2019. De contributie voor 2019 bedraagt € 40,00 per persoon / per jaar.

Graag dit in januari aan de club overmaken.

Bank: NL 60 INGB 0002 3240 30 t.n.v. MC De Mee-r-rieders