Resultaten van de enquête

Het is prachtig weer, maar in groepsverband ritten rijden gaat nog niet lukken onder de huidige omstandigheden. Desalniettemin heeft de toer- en activiteitencommissie niet stilgezeten. Dat geldt natuurlijk ook voor het bestuur.

Klik hier voor de terugkoppeling van onze enquête. Je leest hoe alle vragen zijn beantwoord en wat het bestuur en TeAC daar mee gaan doen of al hebben gedaan. De informatie is zo lezenswaardig mogelijk weergegeven. Als je vragen hebt kun je die natuurlijk bij ons kwijt.

Verder is onze website veranderd. De opzet is wat anders en de informatie is anders gerangschikt. Als je tips hebt dan horen we dat natuurlijk graag!

Geen ritten tot 1 juni

Natuurlijk volgt iedereen alle Corona-ontwikkelingen op de voet. We merken allemaal de gevolgen van de maatregelen die in toenemende mate stringenter worden.
Maandag 23 maart heeft de overheid terecht verdergaande maatregelen moeten afkondigen. Met name het verbod tot 1 juni op het organiseren van / deelnemen aan bijeenkomsten en evenementen heeft ook effect op ons. Temeer omdat er ook geen ondergrens meer is ten aanzien van het aantal personen.
Het bestuur heeft daarom besloten alle gezamenlijke toerritten tot 1 juni te schrappen. Tevens wordt de weekendtrip van 8 mei t/m 10 mei geannuleerd.

Onze routes op MyRoute-app

Onze routes publiceren wij op MyRoute-app. Hier kun je komende routes vinden, maar ook vele oude. Downloaden kan in alle formaten: TomTom, Garmin, enz. Dit kan gratis, mits je lid van Meerrieders bent 🙂 Hoe dat allemaal werkt, vind je in deze korte handleiding MR Handleiding MRA.

Lezing, enquête en weekendtrip mei

Daar is ie dan, de eerste nieuwsbrief van 2020. Gelijk een zeer interessante! We vragen je medewerking aan een enquête (je mening geven heeft zin, dus vul hem in!), je vindt informatie over een lezing, de weekendtrip in mei en de meerdaagse. Veel leesplezier en alvast tot 22 maart (details volgen later). Nieuwsbrief 01

ALV en verder in 2020

Via de mail heb je nieuwsbrief 16 ontvangen met de notulen van de algemene ledenvergadering van 15 november 2019. Tevens tref je daarin de kalender voor 2020 aan. Het is niet uitgesloten dat er nog een evenement / activiteit wordt toegevoegd. Denk daarbij aan een extra weekendtrip of winteractiviteit.
Daarover wordt je dan natuurlijk ruim van te voren geïnformeerd.
In de nieuwsbrief tevens informatie van de ledenadministratie.
Verder is er ter ere van het jubileumjaar 2019 een prachtig boekje gemaakt. De aanwezigen op de ALV hebben die inmiddels al in bezit en een aantal zijn al nabezorgd. We proberen ieder lid binnen redelijke termijn het boekje te bezorgen.

Winterstop

Het is weer november. Traditioneel  sluiten we het jaar af met de jaarlijkse motorloze rit in Grand Café en dan gaan we tot maart in winterslaap.