ALV en verder in 2020

Via de mail heb je nieuwsbrief 16 ontvangen met de notulen van de algemene ledenvergadering van 15 november 2019. Tevens tref je daarin de kalender voor 2020 aan. Het is niet uitgesloten dat er nog een evenement / activiteit wordt toegevoegd. Denk daarbij aan een extra weekendtrip of winteractiviteit.
Daarover wordt je dan natuurlijk ruim van te voren geïnformeerd.
In de nieuwsbrief tevens informatie van de ledenadministratie.
Verder is er ter ere van het jubileumjaar 2019 een prachtig boekje gemaakt. De aanwezigen op de ALV hebben die inmiddels al in bezit en een aantal zijn al nabezorgd. We proberen ieder lid binnen redelijke termijn het boekje te bezorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *