Privacyverklaring

Versie V1.2  18 mei 2021

Motorclub De Meerrieders, hierna te noemen de club of vereniging, heeft als doelstelling het organiseren van recreatieve motorritten en evenementen voor haar leden en potentiële leden. De club is opgericht op 30 mei 1994 en telt ongeveer 40 aangesloten (ere)leden.

Met welk doel verzamelen wij de persoonsgegevens.
De vereniging verzamelt persoonsgegevens die door de aangesloten leden zelf aan ons zijn verstrekt, met als doel:
met het aangesloten lid (analoog en digitaal) te kunnen communiceren en betalingen te verwerken.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens:
De vereniging bewaart (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld. Zodra het aangesloten lid aangeeft dat hij niet meer lid is zullen zijn gegevens uiterlijk binnen één maand uit de administratie worden verwijderd.

Het delen van persoonsgegevens met derden:
De vereniging verstrekt géén persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

  1. Voornaam
  2. Achternaam
  3. Woonadres
  4. Postcode
  5. Woonplaats
  6. Foto(‘s)
  7. E-mail adres
  8. Vast telefoonnummer
  9. Mobiel nummer
  10. Bankrekeningnummer

Verder attenderen wij op:

 • Ieder lid heeft het recht te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid; Hiervoor kan het lid een mail sturen aan de vereniging, naar secretaris@meerrieders.nl.
 • Een lid heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Een lid heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • De verstrekking van de persoonsgegevens zijn nodig om een ledenadministratie te voeren. Deze kunnen desgewenst worden beperkt tot voor- en achternaam en mailadres. Zonder verstrekking van deze gegevens is een lidmaatschap niet mogelijk.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens.
Alle op de persoon herleidbare gegevens worden digitaal opgeslagen.
Alleen bestuursleden van de vereniging hebben toegang tot (digitale) bestanden waar op de persoon herleidbare gegevens zijn opgeslagen. Toegang tot die bestanden is alleen mogelijk met een unieke toegangscode.

De gegevens staan opgeslagen op een beveiligde pc/laptop waar back-ups worden gemaakt.

Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door het bestuur gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan onze webpagina regelmatig te raadplegen.